Kontrakter og avtaler

Alle oppdrag starter med en god kontrakt Vi benytter oss av Standardkontrakter anbefalt av Byggmesterforbundet.

Kontrakten inneholder:

  • Beskrivelse og kvalitetskrav.
  • Ansvarsfordeling mellom aktørene.
  • Fremgangsmåte/arbeidsprosedyrer.
  • Retningslinjer for eventuelle tilleggsarbeider som kan dykke opp. 
  • Tidsramme Det anbefales å lage en fremdriftsplan.

En god kontrakt legger grunnlaget for et godt samarbeid.

Ønsker du en fastpris eller avtalt timepris på oppdraget?

Vi tilbyr både fastpriskontrakter og tar oppdrag på timing, valget er ditt.

Ansvarsrett logo rgb liten sh Trondhjems-Byggmesterlaug Byggmesterforbundet logo positiv rgb liten sh Mestermerkekorrekt logo mars 10 liten