Enøk tiltak

 Holm Byggservice er godkjent energirådgiver hos Enova.

Å få tilskudd fra Enova i forbindelse med enegirådgivning ifm. rehabilitering av bolig trenger ikke være komplisert. 

Du bestiller en rådgivningstime hos oss, og vi gjennomfører en befaring hjemme hos dere der potensialet for enøk besparelser blir kartlagt. Etter befaring kan huseier søke om refusjon for halvparten av utgiftene til kartleggingen.

Du kan få tilbake 50% av dokumenterte totalkostnader, inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 5.000 kr for å benytte en kvalifisert energirådgiver som lager en tiltaksplan for oppgradering, og som samtidig energimerker boligen. Dersom termografering inngår som en del av rådgivingen, øker maksimalt beløp til 7.500 kr.  Hvordan skal en søke støtte hos enova?  Les mer her.

Start alltid prosjektet med rådgivning, det kan være meget lønnsomt.

Fremgangsmåte ved søknd Enova.

 

Kilde: Enova

 

Ansvarsrett logo rgb liten sh Trondhjems-Byggmesterlaug Byggmesterforbundet logo positiv rgb liten sh Mestermerkekorrekt logo mars 10 liten