Rehabilitering

Har du et hus som skal rehabiliteres? Vår erfaring er at et hvert vellykket rehabiliteringsprosjekt starter med en god plan for hva som skal gjøres.

Holm Byggservice har lang erfaring med rehabilitering av boliger.  Vår erfaring er at en god plan for hvordan  prosjektet skal gjennommføres er avgjørende for om prosjektet skal lykkes. Holm Byggservice er godkjent Enova rådgiver og har spesialkompetanse innen Enøk tiltak.  

Ved å starte prosjektet med en rådgivningstime kan du søke tilskudd for deler av kostnadene du har i rehabiliteringen, dette kan være meget lønnsomt både med tanke på byggekostnader og femtidig energiforbruk i boligen. 

Ansvarsrett logo rgb liten sh Trondhjems-Byggmesterlaug Byggmesterforbundet logo positiv rgb liten sh Mestermerkekorrekt logo mars 10 liten