Restaurering

"Restaurering er helt eller delvis å tilbakeføre og rekonstruere en bygning eller gjenstand til en tidligere tilstand."

Å restaurere en bygning kan være både tidkrevende og kostbart. Vi ønsker å være din samarbeidspartner slik at de riktige valgene blir tatt.

Før oppstart utarbeider vi en plan for hva som bør gjøres, og hvilke hensyn som bør tas i prosjektet.

Holm Byggservice har erfaring med restaureringsprosjekter, og ser verdien av å ta vare på godt gammelt håndtverk og historikken til en bygning.

 

 

Ansvarsrett logo rgb liten sh Trondhjems-Byggmesterlaug Byggmesterforbundet logo positiv rgb liten sh Mestermerkekorrekt logo mars 10 liten